18.11.2021
Verander niet zomaar de functie van een werknemer die terugkeert uit langdurige ziekte!

markus_spiske_VO5w2Ida70s_unsplash.jpeg

Foto door Markus Spiske via Unsplash


Het probleem is gekend: Een werknemer keert na een lange ziekteperiode terug naar de onderneming. Ondertussen is de wereld niet blijven stilstaan. De werkgever heeft andere regelingen getroffen om de leemte, veroorzaakt door het uitvallen van de zieke werknemer, in te vullen. Maar de teruggkeerde werknemer wil zijn functie terug opnemen. De werkgever ziet daar geen mogelijkheid toe, en wil de werknemer ‘reaffecteren’ naar een ander functie, of diens functie aanpassen.


Wat gebeurde er in zo’n concreet geval?

De werknemer verzette zich daartegen en maande de werkgever aan om de overeengekomen functie te handhaven. Wanneer de werkgever daar geen gehoor aan gaf, riep de werknemer ‘impliciet ontslag in’ (in juridisch jargon: ontslag wegens een belangrijke en eenzijdige wijziging van een essentieel bestanddeel van de arbeidsovereenkomst, de functie dus). Vervolgens vorderde de werknemer voor de arbeidsrechtbank een opzeggingsvergoeding, wegens dat impliciet ontslag. De werkgever deed het zelfde, omdat hij meende dat de werknemer ten onrechte het impliciete ontslag had ingeroepen.

De werkgever argumenteerde voor arbeidsrechtbank en het arbeidshof dat hij ‘belang’ had bij de functiewijziging, ook dat hij er belang bij had dat het werk tijdens de afwezigheid van de werknemer verder uitgevoerd werd. Het arbeidshof oordeelde dat dit (economische) belang van de werkgever het (persoonlijke) belang van de werknemer (behoud van de overeengekomen functie) oversteeg. De werknemer had bijgevolg ten onrechte het implciete ontslag ingeroepen.

Het Hof van Cassatie schoof die ‘belangenafweging’ terzijde (arrest 6 september 2021, S.20.0013.N). Het Hof verduidelijkte dat enkel moet worden nagegaan in welke mate er sprake is van de wijziging van een essentieel bestanddeel (functie), dus hoe ernstig deze wijziging is. Dat is eigenlijk geen verassing: De werkgever heeft sowieso niet het recht om die ‘essentiële bestanddelen’ zoals functie of het loon eenzijdig te wijzigen.

Onze tips?

(1) In de arbeidsovereenkomst overeenkomen dat de functie geen essentieel bestanddeel van de arbeidsovereenkomst is.

(2) De functiewijziging zeker niet zomaar doordrukken.

(3) Na goed overleg met de teruggekeerde werknemer: de arbeidsovereenkomst aanpassen via een "addendum".

Webdesign by Code d'Or