08.03.2016
Kwartaalvermindering van RSZ-bijdragen bij aanwerving van een eerste werknemer

shutterstock_238167967.jpg

Sinds 1 januari 2016 kan een nieuwe werkgever genieten van een kwartaalvermindering van RSZ-bijdragen bij het aanwerven van een eerste werknemer. Dit principe bestond reeds, maar door de taxshift werden de verminderingen nog sterk uitgebreid. Bij aanwerving van een eerste werknemer kan een nieuwe werkgever nu genieten van een – bijna – vrijstelling van RSZ-bijdragen. Voor de vijf daaropvolgende werknemers krijgt hij een forse vermindering.

Het spreekt voor zich dat een werkgever die een nieuwe onderneming opricht voor deze vermindering in aanmerking komt. De situatie van een ondernemer die reeds een bedrijf met een aantal werknemers heeft (onderneming A), maar een nieuwe onderneming (B) opricht, is minder evident. In dit geval hanteert de wetgever het principe van de technische bedrijfseenheid, met als sleutelbegrip een ‘vermeerdering van werk’ om aanspraak op een ‘vermindering van RSZ-bijdragen’ te kunnen maken.

Het bestaan van een technische bedrijfseenheid doet zich voor wanneer de juridische entiteiten van onderneming A en onderneming B een zodanige samenhang vormen dat ze in feite bij elkaar horen. Hiervoor kijkt de RSZ voornamelijk naar sociale criteria: hebben de verschillende ondernemingen een gemeenschappelijk personeelslid in dienst, wordt de administratie door dezelfde mensen verwezenlijkt? Daarnaast worden ook een aantal economische criteria in overweging genomen: maakt men gebruik van eenzelfde locatie en/of bedrijfsmateriaal? Het betreft steeds een weerlegbaar vermoeden, u kan met andere woorden het tegendeel bewijzen.

Ook bestaande ondernemingen willen van de verminderingen eerste aanwervingen genieten

Als een werkgever met onderneming A een nieuwe onderneming B opricht om met deze laatste een eerste aanwerving te doen, dan vormen deze beide ondernemingen vermoedelijk een technische bedrijfseenheid. Hiervan uitgaande zal onderneming B van een vermindering van kwartaalbijdragen kunnen genieten, indien aan twee voorwaarden voldaan is. Eerst en vooral moet het om een eerste (tot maximum zesde) aanwerving van werknemers gaan. Ten tweede moet het aantal werknemers in de technische bedrijfseenheid door de nieuwe aanwerving vermeerderen. Als ijkpunt voor het aantal werknemers binnen de technische bedrijfseenheid neemt de RSZ het aantal werknemers in het vierde kwartaal voorafgaand aan de aanwerving.

Ter verduidelijking volgend voorbeeld: onderneming A (=juridische entiteit A/werkgever A) stelt 20 werknemers te werk. De werkgever van onderneming A wenst een aantal bijkomende aanwervingen te doen en richt hiervoor onderneming B (= juridische entiteit B/werkgever B) op. Indien de werkgever zijn initiële 20 werknemers in onderneming A blijft behouden in de vier kwartalen voorafgaand aan de aanwerving in onderneming B, zal hij voor de nieuwe aanwervingen in onderneming B van een vermindering van RSZ-bijdragen kunnen genieten. Indien er echter geen nieuwe aanwervingen gebeuren, maar 4 van de werknemers uit onderneming A worden doorgeschoven naar onderneming B, zal dit niet het geval zijn.

De RSZ tolereert met andere woorden niet dat er interne verschuivingen binnen een technische bedrijfseenheid plaatsvinden, waardoor men van een vermindering van RSZ-bijdragen kan genieten zonder effectief bijkomende tewerkstelling te realiseren.

*In dit voorbeeld moet rekening gehouden worden met twee hypothesen: 1/ bedrijf A had 20 werknemers in dienst 4 kwartalen voorafgaand aan de nieuwe aanwervingen in B en 2/ bedrijven A en B vormen een technische bedrijfseenheid.

Webdesign by Code d'Or