Aanbod
Arbeidsrecht

De advocaten van Ardis begeleiden de ondernemer doorheen het arbeidsrecht.

Ardis stelt arbeidsovereenkomsten op, adviseert bij complexe tewerkstellingssituaties en bij ontslag. Ardis is ook uw aanspreekpunt voor oplossingen betreffende flexibilisering van de arbeidsduur. Daarnaast staat Ardis werknemers bij die met ontslag of met problematische werksituaties in aanraking komen.

De advocaten van Ardis pleiten voor de rechtbanken. Hun kennis is daardoor niet louter theoretisch maar sluit rechtstreeks aan bij de praktijk. Vanuit deze ervaring met de arbeidsrechtbanken kan Ardis met zin voor realisme ondernemers adviseren en hen werkbare oplossingen aanbieden.

De aanwerving van een werknemer is een belangrijke stap voor uw onderneming.

Werkgever en werknemer regelen in de arbeidsovereenkomst de essentiële bestanddelen van hun samenwerking. Een zorgvuldige redactie van de arbeidsovereenkomst kan conflicten vermijden. Specifieke clausules kunnen aspecten van de samenwerking regelen, zoals concurrentie, de overdracht van intellectuele rechten, confidentialiteit en opleiding van de werknemer (scholingsbeding). Ardis heeft op dit vlak een zeer uitgebreide ervaring, die aangetoond wordt door diverse juridische publicaties.

Complexe arbeidsrechtelijke situaties kunnen zich op de werkvloer voordoen. Ardis begeleidt haar cliënten daarbij, wijst tijdig op risico’s en biedt oplossingen aan

De beëindiging van de arbeidsrelatie kan tumultueus verlopen, zeker wanneer het om een ontslag om dringende reden gaat. Ardis begeleidt ondernemers in dit proces, waarbij een snelle en juridisch sluitende afhandeling centraal staat. Dit onderdeel van het arbeidsrecht evolueert sterk. De invoering van het eenheidsstatuut heeft het ontslagrecht grondig hertekend. Eveneens wordt het ontslagrecht meer en meer gekleurd door diverse vormen van ontslagbescherming die een zorgvuldige en proactieve aanpak vragen. De recente CAO inzake ontslagmotivering creëert nieuwe aandachtspunten.

Hiervoor kunt u terecht bij Gert Van Boven Groffen

Het sociaal overleg is een essentieel onderdeel van het arbeidsrecht. Het sociaal overleg is wettelijk geregeld en vindt plaats in de ondernemingsraad of het comité voor preventie en bescherming. De personeelsafgevaardigden worden aangesteld tijdens de sociale verkiezingen.

Ardis beschikt over een uitgebreide ervaring met het bijstaan van werkgevers in het sociaal overleg.

Naast het gebruikelijke ‘vaste maandloon’ zijn nog diverse vormen van verloning en optimalisering mogelijk, zoals bijvoorbeeld de variabele verloning of de bonus. Zgn. ‘cafetariaplannen’ maken een zekere keuzevrijheid in de samenstelling van het loon mogelijk. Recent heeft de wetgever originele initiatieven genomen, zoals bijv. het stelsel van ‘de niet-recurrurente resultaatsgebonden voordelen’ (het zgn. bonusplan – CAO nr. 90). Het palet van loonvorming is uitgebreid. Ardis beschikt over de nodige specialisatie.

Het arbeidsrecht kent veel strafrechtelijke sancties. De ondernemer loopt daardoor - dikwijls zonder hiervan op de hoogte te zijn - vaak een risico op strafrechtelijke aansprakelijkheid. Ook de financiële gevolgen hiervan kunnen aanzienlijk zijn.

Ardis staat ondernemers in deze materie proactief bij. Wij wijzen op risico’s in de werking van de onderneming en kunnen oplossingen aanbieden die strafrechtelijke aansprakelijkheid uitsluiten of minimaliseren.

Bij een sociale inspectie staat Ardis de ondernemer actief bij opdat diens essentiële rechten gevrijwaard blijven. Ardis heeft over deze materie gedoceerd aan HR-verantwoordelijken.

Hiervoor kunt u terecht bij Gert Van Boven Groffen

Arbeidsmarkt en economische activiteit stoppen niet aan de grenzen van ons land. Met belangrijke internationale ondernemingen en internationale instellingen worden in België zeer veel buitenlandse werknemers tewerkgesteld.

Tewerkstelling in België als werknemer of zelfstandige, afkomstig uit een land van de Europese Unie en zelfs ver daarbuiten, dit alles heeft juridische implicaties. Of u nu iemand aantrekt of zelf de grote stap naar België maakt, Ardis heeft de juiste kennis en ervaring in huis. Wij begeleiden u doelgericht en efficiënt langsheen vragen over arbeids- en beroepskaarten, visumverplichtingen etc. en helpen u bij het maken van de juiste keuzes.

Het opzetten van een flexibele werkorganisatie is niet evident. Toch kan de werkgever binnen de bestaande regelgeving zijn personeel flexibel inzetten. Ardis staat op dit vlak de ondernemer bij, op basis van een grondige kennis van zijn bedrijfswerking. Mogelijkheden zijn bijvoorbeeld het invoeren van systemen van :

  • ‘kleine’ flexibiliteit waarbij de ondernemer pieken en dalen in het productieproces kan opvangen,
  • grote’ flexibiliteit waarbij de dagelijkse en/of wekelijkse arbeidsduur maximaal kan verlengd worden, het invoeren van nachtarbeid en het werken op zon- en feestdagen.

Ardis heeft op dit vlak een doorgedreven ervaring.

Hiervoor kunt u terecht bij Gert Van Boven Groffen
Webdesign by Code d'Or