13.09.2021
Een FB-post in een ‘gesloten’ groep kan leiden tot een ontslag wegens dringende reden IRL (Arbh. Luik 25 mei 2021)

krakenimages_8RXmc8pLX_I_unsplash.jpeg

Foto door krakenimages via Unsplash


  1. Waarover gaat het?

Een vakbondsafgevaardigde postte expliciete seksuele commentaren over collega’s in een gesloten FB-groep met niet minder dan 520 leden. De werkgever nam hiervan kennis en wenste van de arbeidsrechtbank toelating te bekomen om wegens dringende reden ontslag te geven. De werknemer beriep zich als verweer op zijn recht van vrije meningsuiting.

Volgens het arbeidshof is een gesloten FB-groep met 520 leden, die de werknemer niet allemaal kende, eerder publiek dan gesloten. Het Hof stelde dat de uitlatingen een ruimere weerklank konden vinden dan bij de 520 leden van de groep. Zij kende het verzoek van de werkgever toe.

  1. Te onthouden?

Een online post in een gesloten FB-groep kan toch een ‘publiek karakter’ hebben, als blijkt dat deze groep zeer veel leden heeft, die elkaar onderling niet echt kennen. Bijgevolg kan de werkgever zich op de inhoud van de post beroepen om sanctionerend op te treden.

  1. What if?

Wat als de werknemer op zijn eigen (afgeschermde) profiel gepost had?

De rechtspraak wordt allengs strenger voor online posts met een denigrerend of beledigend karakter. In dezelfde zin was er recent een uitspraak van het Europees Hof, waarbij politici aansprakelijk kunnen zijn voor het niet verwijderen van haatdragende commentaren op hun tijdslijn.

Het lijkt waarschijnlijk dat dezelfde principes toepasselijk zijn wanneer de vakbondsafgevaardigde op zijn eigen FB-profiel zou hebben gepost. Het ‘afgesloten’ karakter van een FB-profiel is immers zo goed als onbestaande wanneer dit profiel honderden, tot zelfs duizenden ‘vrienden’ heeft, die men naar waarschijnlijkheid onmogelijk allemaal kan kennen. De kans dat de post zich verspreidt buiten deze kring wordt daardoor alleen maar groter. Bovendien zijn collega’s dikwijls rechtstreeks bevriend op FB, waardoor het nog waarschijnlijker is dat de denigrerende boodschap snel weerklank zal vinden op de werkvloer.

Teks: Iris Walraven en Gert Van Boven

Webdesign by Code d'Or