Visie

Een open en onverbloemde communicatie

Wij communiceren duidelijk en zullen u steeds onze eerlijke analyse geven. Onze onafhankelijkheid als advocaat is voor ons essentieel, die geeft u immers de beste garantie dat u het juiste advies krijgt. Dus zeggen wij waar het op staat, maar nooit zonder tegelijk oplossingen aan te bieden.

Toegankelijkheid

Wij zijn toegankelijk en bereikbaar. Ook na de gebruikelijke werkuren. En op voornaambasis. In elk geval garanderen wij u dat elk van uw oproepen, via welk communicatiemiddel dan ook, binnen 24 u beantwoord wordt.

Budgetteerbaarheid

Ardis werkte een creditsysteem uit waardoor uw kosten beheersbaar en overzichtelijk zijn. Wij zijn er overigens van overtuigd dat onze specialisatie en proactieve bijstand de prijs ervan zeker waard zijn. 

Specialisatie

Als advocaten van Ardis zijn wij specialisten in arbeidsrecht en commerciële overeenkomsten. Aan het verwerven en op peil houden van onze juridische kennis hechten wij het grootste belang. Dat  vertaalt zich in een doorgedreven opvolging van de juridische literatuur en in de uitvoerige bespreking van wetgeving en rechtspraak tijdens onze kennisvergaderingen. 

Proactieve bijstand

Als moderne advocaten wensen wij niet uitsluitend te worden vereenzelvigd met het voeren van kostelijke en tijdrovende gerechtelijke procedures. Wél met het verlenen van efficiënte en gerichte juridische bijstand, die problemen ontmijnt, oplossingen aanbiedt en rechtbanken vermijdt.

Webdesign by Code d'Or