Team
Gert Van Boven Groffen

Advocaat-vennoot
Specialisaties: Arbeidsrecht / Arbeidsovereenkomsten / Flexibele arbeidsregelingen / Sociale Inspectie / Handelsagentuur

Gert Van Boven Groffen studeerde rechten (KUL), sociale en culturele antropologie (KUL) en sociaal recht (VUB). In 1993 gaf hij les te Tanzania. Sinds 1994 is hij advocaat in het arbeids- en ondernemingsrecht. Hij specialiseert in de flexibilisering van arbeidsduur en arbeidsorganisatie. Op dit vlak heeft hij ervaring opgedaan in diverse sectoren o.m. chemie, autoassemblage, scheepsherstelling en dienstverlening. Hij publiceert over het arbeidsovereenkomstenrecht en doceerde over sociaal zekerheidsrecht, sociaal strafrecht en internationale tewerkstelling aan HR-verantwoordelijken in opleiding. Hij behandelt daarnaast dossiers in het handelsagentuurrecht (bankagenturen).

Gert heeft ervaring opgedaan als medewerker bij LVP-Law (voorheen Lafili, Van Crombrugghe & Partners) waar hij dossiers behandelde met een internationale dimensie. Van 2003 tot 2011 was hij medewerker en vennoot bij Schoups Advocaten te Antwerpen.

Gert is vloeiend in het Engels en Frans en heeft noties van Duits en Spaans.

Webdesign by Code d'Or