30.09.2021
Beloven aan te werven maakt schuld (Arbrb. Brussel 10 juni 2021)

mehrad_vosoughi_2iBwW0SIFXk_unsplash.jpeg

Foto door Mehrad Vosoughi via Unsplash


  1. Waarover gaat het?

Een restauranthouder beloofde een bordenwasser aan te werven, van zodra deze met succes een ‘interne’ en onbetaalde ‘opleiding’ volbracht zou hebben. De opening werd echter uitgesteld, waarna de restauranthouder besloot om de bordenwasser niet in dienst te nemen. Die stapte naar de arbeidsrechtbank en argumenteerde dat de restauranthouder de arbeidsovereenkomst eenzijdig verbroken had.

De arbeidsrechtbank bevestigde dat en oordeelde dat aan de bordenwasser loon voor geleverde prestaties betaald moest worden, naast een opzeggingsvergoeding en een schadevergoeding wegens rechtsmisbruik (drie weken loon).

Dit vonnis sluit aan bij een recent arrest van het Arbeidshof te Brussel, Arbh. Brussel 25 april 2018, AR nr. 2016/AB/936). Dat arrest oordeelde daarenboven dat het niet nakomen van een aanwervingsbelofte aanleiding gaf tot het ontstaan van morele schade, die niet vergoed wordt door de opzeggingsvergoeding. In dat specifieke geval ging het om de aanwerving van een winkelverantwoordelijke, die gevraagd werd zich ‘vrij te maken van professionele verplichtingen’, terwijl de aanwerving later werd geannuleerd omdat de winkelopening niet doorging. Tegelijk bleek dat de werkgever geen inspanningen had geleverd om de effectieve opening voor te bereiden.

  1. Wat te onthouden?

Het niet nakomen van een aanwervingsbelofte staat volgens deze rechtspraak gelijk aan de verbreking van de arbeidsovereenkomst. Zelfs wanneer geen prestaties worden geleverd, dient dan aan de werknemer een opzeggingsvergoeding te worden toegekend.

Daarenboven wordt de aanwervingsbelofte meestal gebroken in omstandigheden die erg lastig kunnen zijn voor de werknemer. Veelal heeft deze zijn (vorige) tewerkstelling reeds beëindigd en bijv. zijn bedrijfswagen ingeleverd. De kans is dan ook reëel dat het niet nakomen van de belofte aanleiding geeft tot het vaststellen van morele schade, die bijkomend (boven op de opzeggingsvergoeding) vergoed moet worden.

Webdesign by Code d'Or