07.04.2020
Corona quicklinks - Ardis Advocaten

ardis_witopgeel.jpg

Laatste update: 5/5/2020 (10u) Dit document wordt niet meer geupdatet!


In dit document leiden wij u op een efficiënte manier naar de officiële informatie betreffende Corona maatregelen die relevant kunnen zijn voor uw onderneming en arbeidsorganisatie. Wij plaatsen bij elke maatregel een link naar de officiële informatie.

Gezien de snelle wijzigingen tijdens de pandemie, is het mogelijk dat informatie snel veroudert of dat een link wijzigt. Wij updaten daarom dagelijks dit document. Indien een link niet werkt of u bepaalde informatie niet kan terugvinden, kan u dit melden per mail aan iris@ardisadvocaten.be.

Updates rechtstreeks in uw mailbox? U kan u zich hier inschrijven op onze nieuwsbrief.

Indien u meer informatie, verduidelijking of bijstand wenst bij een bepaald onderwerp, staat het Ardis team tot uw dienst.


INDEX

ALGEMENE INFORMATIE

Anti-COVID-19-maatregelen opgelegd door de overheid

Afbouwmaatregelen

Steunmaatregelen door steden en gemeenten

Handige FAQ’s

Essentiële sectoren

Arbeidsduur afwijkingen

Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht

Tijdelijke werkloosheid en variabel loon/commissieloon

Feestdagen en tijdelijke werkloosheid

Samenloop: opzegtermijn - tijdelijke werkloosheid - ziekte

Telethuiswerk

Verlenging geldigheidsduur maaltijdcheques, ecocheques, geschenkcheques en sport/cultuurcheques

Corona en privacy op de werkvloer

Welzijn van werknemers

Corona erkend als beroepsziekte

Uitstel sociale verkiezingen

Attest dat de noodzaak van woon-werkverkeer bevestigt

STEUNMAATREGELEN VOOR ONDERNEMINGEN EN ZELFSTANDIGEN

Overzicht van steunmaatregelen door de FOD Economie

Corona hinderpremie

Bijkomende sluitingspremie

Compensatiepremie

Overbruggingsrecht

RSZ steunmaatregelen

Uitstel, vermindering en vrijstelling van betaling sociale bijdragen

Kwijtschelding van de verhogingen en opschorting van aanmaningen of dwangbevelen

Ziekte en tijdelijke werkloosheid

Ziekte: uitkering en vrijstelling van sociale bijdragen

INFORMATIE VOOR PARTICULIEREN

Tegemoetkoming energie- en waterfactuur

Bijverdienen tijdens tijdelijke werkloosheid

IBO premie

Belastingsaangifte in 2020

Handige FAQ’s

Huur van uw woning

Verlijden van notariële akten

Sociale diensten in Antwerpen


I. ALGEMENE INFORMATIE

Anti-COVID-19-maatregelen opgelegd door de overheid

UPDATE 24/4: De veiligheidsraad kondigde het plan aan voor afbouw van de maatregelen na 3 mei. U kan het hier lezen. Op de werkvloer dient de gids gevolgd te worden opgesteld door de groep van 10 (zie onderdeel: welzijn van werknemers).

De maatregelen zijn gebundeld in het ministerieel besluit van 23 maart 2020, recent gewijzigd door het het ministerieel besluit van 30 april 2020.

WIJZIGINGEN:

Er zijn nieuwe uitzonderingen op de verplichte sluiting van handelszaken:

 • doe-het-zelfzaken met een algemeen assortiment;

 • tuincentra en boomkwekerijen;

 • groothandels voor professionelen.

 • Winkels voor kledingstoffen, breigaren en fournituren

Verder werden ‘de diensten verricht door accountant, belastingconsulenten, erkende boekhouders en erkende bouekhouders-fiscalisten’ toegevoegd aan de lijst van essentiële beroepen.

Binnen de horecasector mogen hotels en ook aparthotels open blijven.

Ook op Europees vlak worden er verschillende steunmaatregelen getroffen.

Verder wordt de impact van COVID-19 ook zichtbaar voor de gerechtelijke procedure. Er werden daarom verschillende KB’s afgesloten met o.a. betrekking tot de verlening van de verjaringstermijnen, termijnen van de rechtspleging en de schriftelijke behandeling voor de hoven en rechtbanken op burgerlijk en strafrechtelijk vlak. KB nr. 4 legt eveneens maatregelen op betreffende het organiseren van een algemene vergadering bij mede-eigendom en voor vennootschappen en verenigingen.

Afbouwmaatregelen

Fase 1 – a (4 mei)

Voor de industrie en B2B-services

Telewerk blijft de norm. Zo zullen bedrijven, als ze niet kunnen voldoen aan de fysieke afstand, dat kunnen compenseren door een reeks gezondheidsaanbevelingen te volgen, waaronder het dragen van een masker.

Voor de winkels en de horeca

Daar veranderen de regels niet, behalve voor de stoffenwinkels, die – gezien hun belangrijke rol in de productie van mondmaskers - hun deuren mogen openen.

Voor de gezondheidszorg

De afgelopen weken heeft de epidemie een aanzienlijke impact gehad op de zorgverlening, zowel in de eerstelijnszorg als in de ziekenhuizen. Werkgroepen bestuderen nu al hoe ze kunnen reageren op de noodzaak om de beste zorg te blijven bieden aan mensen die besmet zijn met COVID-19 en tegelijk de toegang tot de algemene en gespecialiseerde gezondheidszorg geleidelijk en veilig uit te breiden. Het doel is dat iedereen zo snel mogelijk weer op een 'normale' manier toegang krijgt tot de gezondheidszorg en dat de medische infrastructuur die nodig is voor de verzorging van mensen die aan het virus lijden, niet wordt overbelast.

Wat het dagelijkse leven betreft

Fysieke activiteit in open lucht is toegestaan met maximaal twee personen, naast de mensen die onder hetzelfde dak wonen, op voorwaarde dat fysieke afstand altijd gerespecteerd wordt.

Het zal ook toegestaan zijn om andere contactloze sporten te beoefenen in de buitenlucht. Maar toegang tot kleedkamers, gemeenschappelijke douches en cafetaria’s is nog altijd verboden.

Fase 1 – b (11 mei)

Voor de winkels

Deze fase laat toe dat de winkels allemaal tegelijk weer open kunnen gaan - zonder discriminatie op basis van grootte of sector - om zo iedereen dezelfde kans op succes te gunnen. Dat zal uiteraard onder voorwaarden gebeuren. Die zullen bepaald worden in overleg met de sectoren en de sociale partners.

Er zijn drie soorten voorwaarden met betrekking tot:

 • de organisatie van het werk

 • de ontvangst van klanten

 • het beperken van de toegang tot de winkel, om drukte te vermijden

De uitoefening van zogenaamde contactberoepen (zoals dat van kapper bijvoorbeeld) is in deze fase nog niet toegestaan.

Voor het dagelijkse leven

We zullen ook op korte termijn de toekomst verduidelijken van de sportcompetities.

Fase 2 (18 mei)

Voor de winkels

Het zal bekeken worden of en onder welke voorwaarden zogenaamde contactberoepen hun activiteit opnieuw zouden kunnen uitoefenen, ook hier onder voorwaarden.

Op vlak van cultuur

De opening van de musea kan ook overwogen worden tijdens fase twee, ook onder voorwaarden, bijvoorbeeld via een systeem van ticketing.

Wat het dagelijkse leven betreft

Ploegsporten zullen mogelijk zijn in de buitenlucht, maar alleen in clubverband en met respect voor bepaalde consignes.

Op vlak van onderwijs

De heropstart van de lessen zal zeer geleidelijk gebeuren vanaf 18 mei. Niet alle leerlingen zullen meteen weer naar school gaan.

Elke gemeenschap zal verantwoordelijk zijn voor de uitwerking van deze beslissing op haar eigen grondgebied, in overleg met de onderwijssector.

Ook zullen bepaalde pistes bekeken worden, zoals:

 • de mogelijkheid om thuis privé-bijeenkomsten te houden

 • de mogelijkheid om meer mensen toe te laten tijdens huwelijken en begrafenissen

 • toestaan dat meer dan twee personen samen buiten actief zijn

 • de mogelijkheid om dagtrips te organiseren naar bepaalde regio's van het land

Fase 3 (Ten vroegste vanaf 8 juni)

Meerdere punten zullen bekeken worden:

 • de modaliteiten voor de mogelijke en geleidelijke heropening van restaurants en in een latere fase ook cafés, bars en dergelijke. Dit zal in ieder geval onder strikte voorwaarden moeten gebeuren

 • verschillende zomeractiviteiten zoals buitenlandse reizen, kampen van jeugdbewegingen (daarover moet eind mei een beslissing vallen), stages, toeristische attracties maar ook kleinere openluchtevenementen

De enige zekerheid is dat massa-evenementen zoals festivals niet voor 31 augustus mogen plaatsvinden.

Steunmaatregelen door steden en gemeenten

Sommige steden en gemeenten bieden ook eigen steunmaatregelen aan. Hier leest u daar meer over.

Handige FAQ’s

FAQ RVA

FAQ FOD Gezondheid

Essentiële sectoren

Hoewel alle niet-essentiële sectoren (die niet verplicht dienden te sluiten) verplicht telewerk dienen te organiseren voor alle functies waarvoor dit mogelijk is, geldt deze verplichting niet voor de essentiële sectoren.

De bedrijven die vallen onder de zgn. “Essentiële sectoren” (lijst: laatste update B.S. 17 april 2020), mogen hun bedrijvigheden verder zetten en moeten bepaalde veiligheidsmaatregelen in acht nemen betreffende social distancing en de nodige hygiëne maatregelen toepassen.

UPDATE: ‘de diensten verricht door accountant, belastingconsulenten, erkende boekhouders en erkende boekhouders-fiscalisten’ werd toegevoegd aan de lijst.

Niet-essentiële diensten kunnen enkel open blijven als ze verplicht telewerk organiseren voor elke functie die dit toelaat en verder social distancing kunnen garanderen, zoniet dienen zij te sluiten.

Arbeidsduur afwijkingen

Het bijzondere volmachtenbesluit nr. 14 van 27 april 2020 voorziet in afwijkingen op de normale regelingen van de arbeidsduur voor bepaalde categorieën:

 • Studenten: de uren studentenarbeid tijdens dit kwartaal tellen niet mee voor de limiet van 475 uren studentenarbeid per jaar

 • Werknemers kunnen 220 ipv 100 vrijwillige overuren presteren

 • Werkgevers uit niet-essentiële sectoren kunnen hun werknemers vlotter ter beschikking stellen aan de essentiële sectoren

 • Asielzoekers mogen aan het werk indien zij na 4 maanden nog geen negatieve beslissing ontvangen hebben

 • Tot en met 30 juni kunnen in kritieke sectoren opeenvolgende contracten van bepaalde duur voor 7 dagen gesloten worden zondat dat deze omgezet worden in een contract van onbepaalde duur

 • Werknemers in de kritieke sectoren (landbouw, tuinbouw, bosbouw, uitzendarbeid) in loopbaanonderbreking en werknemers die hun arbeidsprestaties hebben verminderd kunnen die onderbreking of vermindering voor een tijdje schorsen.

De werking van dit besluit houdt op op 31 mei (vitale sectoren) of 30 juni 2020 (alle kritieke sectoren).

Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht

UPDATE: De uitbreiding en versoepeling betreffende tijdelijke werkloosheid wegens overmacht (COVID-19) wordt verlengd tot en met 31 mei 2020.

Ondernemingen die niet langer voldoende werk kunnen voorzien voor hun werknemers kunnen hun werknemers op tijdelijk werkloosheid plaatsen. De Werknemers verkrijgen dan een netto werkloosheidsuitkering t.b.v. 70% van het netto inkomen.

De RVA maakt niet langer een onderscheid tussen een aanvraag tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht of omwille van economische omstandigheden. Het wordt in principe bekeken als tijdelijke werkloosheid omwille van corona.

De informatie betreffende de vereenvoudigde ‘corona’-aanvraagprocedure vindt u hier.

Er werd een algemeen, nationaal geldende CAO afgesloten door het NAR (CAO 147) die als basis dient om het systeem van tijdelijke werkloosheid in te voeren in uw onderneming. Deze is sinds kort algemeen verbindend verklaard.

De Nationale arbeidsraad schreef hierbij volgend advies.

De RVA bundelde eveneens alle veelgestelde vragen betreffende de tijdelijke werkloosheid: FAQ CORONA.

Voor de werknemers: Opgelet, deze werkloosheidsuitkering betreft een netto bedrag!

Het is eveneens verboden om arbeid of loon te combineren met tijdelijke werkloosheidsuitkeringen.

Tijdelijke werkloosheid is mogelijk afgewisseld met dagen van arbeid. Voor die dagen waarop arbeid verricht wordt, ontvangt u geen uitkering maar wordt loon betaald door uw werkgever.

Indien u als werknemer op tijdelijke werkloosheid werd gezet door uw werkgever, mag u geen arbeid verrichten op dagen dat u een werkloosheidsuitkering ontvangt. De werkgever moet die dagen aangeven als ‘gewerkte dagen’ op het e-ASR5 formulier en uw loon betalen. Indien u gewerkt heeft tijdens dagen waarvoor u een uitkering ontvangt, zal u medeplichtig zijn aan sociale fraude. Vergewis u er daarom van dat de gewerkte dagen correct zijn aangegeven op uw loonbrief.

Tijdelijke werkloosheid en variabel loon/commissieloon

Het variabel loon kan aan tijdelijk werkloze werknemers uitbetaald worden voor prestaties geleverd vooraleer de tijdelijke werkloosheid inging. Ardis advocaten schreef hierover een update die u hier kan lezen.

Feestdagen en tijdelijke werkloosheid

Voor werknemers is paasmaandag normaal gezien een betaalde feestdag. Hoe zit dat juist in combinatie met tijdelijke werkloosheid? Wie betaalt deze feestdag? U vindt de algemeen geldende principes terug bij de FOD WASO.

Samenloop: opzegtermijn - tijdelijke werkloosheid - ziekte

Ardis advocaten schreef een artikel over het effect van tijdelijke werkloosheid en ziekte op de opzegtermijn. Dit kan u hier raadplegen.

Telethuiswerk

UPDATE: De FOD WASO verduidelijkt dat in het verband van telethuiswerk dezelfde formaliteiten mogen worden toegepast als die welke gelden in het kader van occasioneel telewerk. Wat betreft de eventuele onkosten bij telewerk stellen zij enkele principes voorop wanneer er tussen de werkgever en werknemer geen akkoord is bereikt. Deze info vindt u terug onder de vragen:

 • Formaliteiten: de wetgeving voorziet formaliteiten voor structureel en occasioneel telewerk. Kunnen we ervan uitgaan dat het hier om occasioneel telewerk gaat?

 • Wat de eventuele onkosten bij telewerk betreft: indien er geen akkoord is tussen werkgever en werknemer, kan de werknemer dan een onkostenvergoeding eisen?

Recent werd door het arbeidsrechtinstituut van de KU Leuven in hun arbeidsrechtjournaal reeds aangegeven dat ‘Telethuiswerk’, gezien de aanwezigheid van een overmachtsituatie, als een vorm van ‘occasioneel telewerk’ beschouwd kan worden.

De verplichtingen zoals vermeldt in de Wet Werkbaar Werk dienen in principe niet nageleefd te worden, het is echter aangeraden dit in de mate van het mogelijke alsnog te doen. Hierover vindt u meer informatie in ons recent artikel: “EHBT - Eerste Hulp Bij Telewerk”.

Het opstellen van een telewerk policy is niet verplicht maar verduidelijkt de rechten en plichten tussen u en uw werknemers.

Voor meer info om van thuiswerken een succes te maken, kan u de Podcast ‘Corona verplicht ons om werk en privé te mengen’ door Sarah De Groof (Senior legal consultant en gastdocente bij de KU Leuven) beluisteren.

Verlenging geldigheidsduur maaltijdcheques, ecocheques, geschenkcheques en sport/cultuurcheques

Op 8 april 2020 heeft de NAR uit eigen beweging een advies uitgebracht over de verlengingsduur van o.a. Maaltijdcheques. Een mogelijke verlenging zou er voor zorgen dat cheques die normaal in maart, april, mei of juni 2020 vervallen toch nog gebruikt kunnen worden wanneer het gewone leven zich herneemt.

Corona en privacy op de werkvloer

De gegevensbeschermingsautoriteit bundelde haar meest gestelde vragen omtrent Covid-19 en privacy op de werkvloer hier.

Welzijn van werknemers

UPDATE 24/4: de sociale partners stelden een gids op met tips om uw werknemers veilig te kunnen laten werken bij de heropstart van uw onderneming.

De overheid heeft richtlijnen uitgeschreven over het gebruik van mondmaskers.

Bedrijven dienen social distancing zoveel mogelijk te garanderen of telewerk te organiseren. De FOD WASO licht dit verder toe. Indien uw werkgever de maatregelen niet respecteert, kan u hier terecht.

COVID 19 vormt op de werkvloer een arbeidsrisico. De FOD WASO introduceerde daarom een checklist, die ondernemingen dienen te hanteren bij het evalueren van dit risico. Ondernemingen zijn immers verplicht bijkomende maatregelen te nemen om het risico op besmetting voor hun werknemers zo laag mogelijk te houden.

BELANGRIJKE INFORMATIE: De inspectiediensten gaan nu ook telefonisch of per e-mail na of uw onderneming de nodige voorzorgsmaatregelen neemt tot de bestrijding van COVID-19. Bereid u dan ook reeds voor door het toepassen van de zelfcontrole. Bespreek bovenstaande checklist reeds voorafgaandelijk met uw interne of externe preventiedienst zodat een mogelijke controle vlot kan verlopen. Ook het reeds nemen van foto’s van aangepaste werkplaatsen is aan te raden. Ons artikel met informatie over hoe u zich best hierop voorbereid, kan u hier vinden.

Corona erkend als beroepsziekte

Fedris heeft Corona als beroepsziekte erkend voor personeel in de gezondheidszorg. Andere beroepscategoriëen kunnen eventueel ook een erkenning bekomen. U leest er meer over in de FEDRIS CORONA FAQ..

Uitstel sociale verkiezingen

De Nationale Arbeidsraad (NAR) heeft deze beslissing in een advies gegoten. Houd zeker ook de website van de NAR zelf in de gaten voor de meest recente updates betreffende dit topic.

Het is nog wachten op het wetgevend kader hieromtrent.

Attest dat de noodzaak van woon-werkverkeer bevestigt

In België is de werkgever nog niet verplicht zijn werknemers een attest te bezorgen om zich naar het werk te begeven. Dergelijk ‘attest dat de noodzaak van woon-werkverkeer bevestigt’ kan echter wel de controle op de weg van en naar het werk vergemakkelijken.

Group S stelt een voorbeeld document ter beschikking onder de rubriek ‘Coronavirus’.

Voor grensarbeider is er het ‘attest dat de noodzaak aantoont om de grens over te steken’:

Personen die werkzaam zijn in vitale sectoren en cruciale beroepen kunnen gebruik maken van een vignet. Meer info vindt u hier.

II. STEUNMAATREGELEN VOOR ONDERNEMINGEN EN ZELFSTANDIGEN

Overzicht van steunmaatregelen door de FOD Economie

De FOD Economie biedt een overzicht van steunmaatregelen dat vaak geupdate wordt. Zowel op lokaal vlak als nationaal vlak kan u daar een overzicht terugvinden.

Ook het Verbond van Belgische Ondernemingen heeft een gelijkaardig overzicht.

Corona hinderpremie

De Corona hinderpremie dient online aangevraagd te worden op deze website uiterlijk voor 19 mei 2020: (klik rechtsboven op de roze knop ‘Aanvragen)’.

Meer informatie over de registratie van uw onderneming bij het Vlaams agentschap voor ondernemen en innovatie (VLAIO) vindt u hier terug.

Belangrijke informatie: U zal bij de aanvraagprocedure in een wachtrij geplaatst worden. Wanneer u aan de beurt bent, zal er een ACM scherm verschijnen. U heeft vervolgens 6 minuten de tijd om uzelf te identificeren. Laat u deze 6 minuten verstrijken wordt u opnieuw in de wachtrij geplaatst. U sluit dan best u scherm en begint opnieuw aangezien u na het verstrijken van de 2e wachttermijn een foutmelding te zien zal krijgen. Blijf dus zeker voor uw scherm zitten bij het aanvragen van deze premie!

Bijkomende sluitingspremie

Ondernemingen die recht hebben op de corona hinderpremie, zullen voor elke bijkomende sluitingsdag vanaf 6 april automatisch een bijkomende sluitingspremie ontvangen van 160 EUR per dag.

Enkele gemeenten (Kalmthout en Kortrijk) voorzien in een aanvullende premie. Gelet op het voorontwerp van wet van 3 april 2020 zullen deze bijkomende vergoedingen vrijgesteld worden van inkomstenbelastingen.

Compensatiepremie

Ook ondernemingen die niet verplicht de deuren moeten sluiten, maar wel een groot omzetverlies lijden door de coronavirus kunnen aanspraak maken op een premie: de compensatiepremie. Meer info hierover vindt u hier.

Overbruggingsrecht

Zelfstandigen in hoofdberoep, meewerkende echtgenoten (aangesloten in het maxistatuut) en zelfstandigen in bijberoep die minstens de minimumbijdrage in hoofdberoep betalen, kunnen het overbruggingsrecht aanvragen voor de maanden maart en april. Meer informatie over de voorwaarden vindt u bij Vlaio.

De meeste sociale secretariaten voorzien in een aanvraagprocedure via hun website:

Liantis

Xerius

Acerta

Indien uw sociaal secretariaat niet opgenomen is in deze lijst, kan u gebruik maken van het algemene aanvraagformulier.

UPDATE: De uitbetalingen van het overbruggingsrecht voor maart 2020 mogen ten vroegste vanaf 8 april en ten laatste eind april verwacht worden. De uitbetaling voor april 2020 zullen pas in mei 2020 plaatsvinden.

RSZ steunmaatregelen

De RSZ bundelde haar steunmaatregelen hier samen. Het betreft:

Uitstel van betaling

Minnelijke afbetalingsplannen

Vergoeding voor thuiswerk (zgn. bureauvergoeding)

Aanvulling bij de RVA-uitkering voor tijdelijke werkloosheid

Verhoging van het aantal dagen gelegenheidsarbeid in de land- en tuinbouw

Uitstel, vermindering en vrijstelling van betaling sociale bijdragen

Meer informatie over uitstel van betalingen vindt u hier.

Om uitstel van betaling van de sociale bijdragen aan te vragen, neemt u best contact op met uw sociaal secretariaat. Verschillende sociale secretariaten voorzien reeds in een vereenvoudigde aanvraagprocedure via hun website:

Xerius

Group S

Acerta

Liantis

Zelfstandigen die moeilijkheden ondervinden ten gevolge van het coronavirus, kunnen ook een vermindering vragen van hun voorlopige sociale bijdragen voor het jaar 2020 als hun beroepsinkomsten lager liggen dan één van de wettelijke drempels.

U dient dit aan te vragen bij uw sociaal verzekeringsfonds.

- Xerius
- Group S
- Acerta
- Liantis

Indien u zich als ondernemer in financiële moeilijkheden bevindt, kan u een vrijstelling bekomen. U dient dit hier online aan te vragen of via uw sociaal secretariaat. U dient dit te melden aan mailbox-dvr@rsvz-inasti.fgov.be voor een snellere behandeling van uw dossier. Meer informatie hierover vindt u op de website van de RSVZ.

Kwijtschelding van de verhogingen en opschorting van aanmaningen of dwangbevelen

De sociale verzekeringsfondsen zullen voorlopig geen aanmaningen versturen voor nog nog niet betaalde sociale bijdragen, waaronder de bijdragen voor het eerste kwartaal van 2020. Ook de aangekondigde dwangbevelen voor nog niet betaalde sociale bijdragen zullen tot nader order niet uitgevoerd worden. Er zullen eveneens geen verhogingen betaald moeten worden. Hetzelfde geldt voor de laattijdige betaling van regularisatiebijdragen die op 31 maart 2020 betaald moesten zijn.

De verhogingen vallen automatisch weg. De zelfstandige moet dus geen aanvraag doen.

Ziekte en tijdelijke werkloosheid

Onder de afdeling ‘Arbeidsovereenkomsten’ beantwoordde de FOD WASO de vraag: “Bevestigt u dat, overeenkomstig artikel 56 AOKwet, het gewaarborgd loon niet wordt betaald voor ongeschiktheidsdagen die samenvallen met werkloosheidsdagen, en dit zowel voor arbeiders als voor bedienden?” (update 13/04)

Ziekte: uitkering en vrijstelling van sociale bijdragen

In geval van ziekte, kan u als zelfstandige een aanvraag doen om geen sociale bijdragen te moeten betalen voor uw periode van arbeidsongeschiktheid. Meer info hier.

U heeft als zelfstandige recht op een uitkering vanaf 8 dagen arbeidsongeschiktheid.

III. INFORMATIE VOOR PARTICULIEREN

Tegemoetkoming energie- en waterfactuur

Indien u op tijdelijke werkloosheid werd gezet, heeft u als werknemer mogelijks recht op een financiële tegemoetkoming voor 1 maand van de Vlaamse overheid op uw energie- en waterfactuur.

Indien u aan de voorwaarden voldoet, wordt de tegemoetkoming automatisch op uw rekening gestort.

Update: zolang de maatregelen van de overheid van kracht zijn zullen er geen afsluitingen gebeuren van electriciteit en water.

Bijverdienen tijdens tijdelijke werkloosheid

De VDAB heeft een platform opgezet met vacatures voor tijdelijk werklozen. U kan zich hier inschrijven. Indien u aangenomen wordt voor een vacature, ontvangt u voor de gewerkte dagen geen werkloosheidsuitkering, maar een loon van uw tijdelijke werkgever.

IBO premie

De Vlaamse regering introduceerde in haar besluit van 27 maart 2020 een premie voor IBO cursisten wiens opleiding niet langer kan doorgaan ten gevolge van het corona virus.

Indien u een Individuele Beroepsopleiding startte op 12 maart 2020 of uw Individuele Beroepsopleiding nog loopt na 12 maart 2020, hebt u mogelijks recht op een premie, wanneer deze stopgezet is door de corona crisis. Deze premie bedraagt 70% van het bedrag waar de cursist recht op had.

De premie zal u maandelijks worden toegekend wanneer u aan de voorwaarden voldoet, voor zolang uw overeenkomst liep of tot 12 juni 2020 (indien uw overeenkomst langer doorliep).

Belastingsaangifte in 2020

De FOD Financiën geeft reeds enkele richtlijnen mee met betrekking tot uw belastingsaangifte.

Handige FAQ’s

Naast de hoger vermelde FAQ’s, hebben de verschillende vakbonden FAQ’s opgesteld met de meest veelgestelde vragen door werknemers.

ABVV

ACV:algemeen, werkloosheid, welzijn, sectorspecifiek

ACLVB

Huur van uw woning

De huurdersbond bundelde hier verschillende vragen over de huur/verhuur van woningen in tijden van corona.

Verlijden van notariële akten

Er zal na de paasvakantie geen verplaatsing naar de notaris meer nodig zijn voor het verlijden van koopakten en andere notariële akten, zoals bijvoorbeeld een akte tot oprichting van een vennootschap. De notaris zal gebruik maken van een digitale volmacht. U leest er hier meer over.

Sociale diensten in Antwerpen

De essentiële sociale diensten, o.a. voeldselhulp en schuldhulpverlening, blijven doorgaan mits social distancing aanpassingen. Meer informatie vindt u hier.

De daklozenopvang in Antwerpen blijft open met minimale dienstverlening. Meer info vindt u hier.

Een algemeen overzicht met maatregelen ter ondersteuning in situaties van armoede en bestaansonzekerheid tijdens de Corona crisis werd hier gepubliceerd door het STEUNPUNT TOT BESTRIJDING VAN ARMOEDE, BESTAANSONZEKERHEID EN SOCIALE UITSLUITING.

Webdesign by Code d'Or