22.04.2020
Tijdelijke werkloosheid en commissieloon in het Covid-19 tijdperk

edu_lauton_TyQ_0lPp6e4_unsplash.jpg

Photo by Edu Lauton


De tijdelijke werkloosheid vanwege overmacht door Covid-19 zorgt voor nooit eerder geziene arbeidsrechtelijke vragen.

Zo kwam onlangs de vraag op of het variabel loon en het commissieloon wel uitbetaald kan worden aan de tijdelijk werkloze werknemer zonder diens uitkering in het gedrang te brengen.


De basisregel van het Belgische werkloosheidsstelsel is dat uitkeringen niet combineerbaar zijn met loon of werk. Maar wat als uw werknemer een commissieloon dient te ontvangen voor prestaties die hij/zij leverde vooraleer de tijdelijke werkloosheid inging? Dreigt hij/zij dan het recht op uitkering te verliezen als u het commissieloon uitbetaalt?

Deze vraag legden we onlangs voor aan de Rijksdienst voor Arbeidsvoorzieningen. Zij bevestigden dat commissieloon normaal niet combineerbaar is met een werkloosheidsuitkering, maar dat hier een uitzondering geldt.

Kortom: het commissieloon (voor prestaties verricht vòòr de tijdelijke werkloosheid inging) is wel degelijk combineerbaar met de werkloosheidsuitkeringen van tijdelijk werkloze werknemers.

Bij uitbreiding menen wij dat hetzelfde geldt voor elke vorm van variabele verloning die werd betaald voor de prestaties die de tijdelijke werkloosheid voorafgingen.

Zo u hierbij nog vragen heeft informeren wij u graag verder.

Webdesign by Code d'Or