28.09.2021
Schade aan het bedrijfsvoertuig: wie betaalt dat?

scott_gummerson_4gTA4jCQzg8_unsplash.jpeg

Foto door Scott Gummerson via Unsplash


Waarover gaat het?

Een handelsvertegenwoordiger kreeg voor de uitvoering van zijn functie een bedrijfsvoertuig ter beschikking, dat hij ook privé kon gebruiken. Wanneer de arbeidsovereenkomst een einde nam, leverde hij het voertuig in en werd schade vastgesteld. Die was blijkbaar veroorzaakt door twee ongevallen. De werkgever wou die schade op de handelsvertegenwoordiger verhalen.

De werknemer betwistte de schade niet, maar beriep zich op de aansprakelijkheidsbeperking voorzien in art. 18 Arbeidsovereenkomstenwet. Dat artikel stelt dat de werknemer enkel aansprakelijk kan worden gesteld voor schade veroorzaakt door zijn bedrog, zware fout of veel voorkomende lichte fout. Maar dan moet die schade zich wel voordoen in de uitvoering van de arbeidsovereenkomst.

En daar wringt nu net het schoentje volgens de arbeidsrechtbank. De handelsvertegenwoordiger kon geen toelichting geven bij de schade en de oorzaak ervan. De arbeidsrechtbank oordeelde daarom dat hij niet aantoonde dat de ongevallen zich voordeden bij de uitvoering van zijn functie. Omdat de aansprakelijkheidsbeperking niet speelt bij privégebruik van het voertuig, moet de handelsvertegenwoordiger de schade bijgevolg ten laste nemen.

Wat te onthouden?

Wanneer de handelsvertegenwoordiger kon aantonen dat beide ongevallen zich voordeden wanneer hij voor de werkgever onderweg was, dan kon hij zich wél beroepen op de aansprakelijkheidsbeperking (art. 18). Maar die aansprakelijkheidsbeperking zou dan weer niet gelden wanneer de werkgever kon aantonen dat de handelsvertegenwoordiger regelmatig zo’n ongevallen beging (veel voorkomende lichte fout).

Policies die het professioneel en privégebruik van een bedrijfsvoertuig regelen kunnen de rechten en plichten van werkgever/werknemer duidelijker omschrijven. Maar daarin kan niet worden afgewerken van de aansprakelijkheidsbeperking voorzien in artikel 18 Arbeidsovereenkomstenwet. Die is immers van dwingend recht, waardoor er niet van kan worden afgeweken in het nadeel van de werknemer.

(Arbrb. Luik afd. Namen 22 april 2021)

Images

image
Webdesign by Code d'Or