17.09.2019
Uw concurrent aan de haal met uw werknemer: wat nu?

marten_bjork_6dW3xyQvcYE_unsplash.jpg
Photo by Marten Bjork on Unsplash`

Dominique Leroy stapt deze week dan toch op als CEO van Proximus, nadat KPN haar eerder wegkaapte. Op een dag vind je … juist. Bekwame werknemers zijn gegeerd op de arbeidsmarkt en uiteraard door concurrenten. Een CEO kent de onderneming door en door. Maar ook andere werknemers hebben kennis van de onderneming, die een werkgever liever niet ziet vertrekken naar de concurrentie.
Kan een werkgever zich daar tegen beschermen? Ja, op basis van recente wetgeving beter dan voordien! Cruciaal daarbij is het begrip ‘bedrijfsgeheim’.

Wat zijn bedrijfsgeheimen?

Ondernemingen bepalen vrij welke informatie bedrijfsgeheimen zijn. Maar om voor bescherming vatbaar te zijn moet die informatie wél aan volgende voorwaarden voldoen:

1. De informatie is geheim. De informatie mag niet algemeen bekend of gemakkelijk toegankelijk zijn voor personen die zich bezighouden met dit soort informatie, zoals bijv. de concurrentie.

2. De informatie heeft handelswaarde net omdat ze geheim is. Een concurrent zou er bij wijze van spreken graag voor betalen.

3. De onderneming neemt redelijke beveiligingsmaatregelen om deze informatie geheim te houden. Zoals bijv. een geheimhoudingsverplichting in de arbeidsovereenkomst, een bedrijfspolicy,...

Elke informatie kan dus als bedrijfsgeheim gelden, zoals bv. klantenlijsten, prijslijsten, financiële informatie, een ontwerp, een recept, …

Beter voorkomen dan genezen?

Een werknemer is uiteraard vrij om voor een concurrent te werken na het einde van zijn arbeidsovereenkomst. Maar deze vrijheid wordt beperkt door het wettelijke verbod ‘oneerlijke concurrentie’ te voeren, en door het wettelijke verbod om bedrijfsgeheimen van de ex-werkgever op onrechtmatige wijze te verkrijgen, te gebruiken of openbaar te maken.

Een geheimhoudingsclausule in de arbeidsovereenkomst is daarom onmisbaar. Maar ook het verduidelijken van de bedrijfsgeheimen in het arbeidsreglement en het opstellen van een geheimhoudingspolicy binnen de onderneming zijn van groot belang.

Verdere stappen ondernemen?

De werkgever die zijn top-medewerker ziet vertrekken heeft meer middelen dan voorheen om de eigen bedrijfsgeheimen te beschermen. Recente wetgeving biedt actiemogelijkheden gaande van het instellen van een stakingsvordering, het vorderen van schadevergoeding tot zelfs het uit de handel laten nemen van producten.

To do?

Best preventief handelen uiteraard, door het verspreiden en openbaar maken van bedrijfsgeheimen in de kiem te smoren door een goed opgestelde arbeidsovereenkomst, arbeidsreglement of geheimhoudingspolicy.

Ardis advocaten helpt u daarbij graag verder!

Gert Van Boven en Shauni De Coorde

Images

marten-bjork-6dW3xyQvcYE-unsplash
Webdesign by Code d'Or