18.11.2020
De Belgische anti-discriminatie wetgeving: nu ook een triple threat!

stephanie_harvey_KdVn1rN4WRI_unsplash.jpg

Foto: Stephanie Harvey


Een dove, zwangere sollicitante wordt recent door de Arbeidsrechtbank te Antwerpen 18 maanden schadevergoeding toegekend, omdat zij gediscrimineerd werd bij haar afwijzing voor een positie bij een farmabedrijf. Dit vonnis werd uitgebreid in de pers besproken. Navolgend lichten wij enkele aspecten ervan toe.

  1. Feiten

Mevrouw F.L. heeft een auditieve beperking. Zij is ook zwanger op het moment van haar sollicitatie. De onderneming meldt haar dat zij tijdens haar zwangerschap eventueel (van thuis uit) eerst ‘stom bureauwerk’ op het niveau van een studentenjob zou kunnen doen. Dit voorstel werd gedaan omdat dit de onwennigheid in de onderneming rond haar handicap zou kunnen wegnemen. Mevrouw F.L. slaat dit aanbod af.

Uiteindelijk wordt een andere kandidate aangenomen voor de functie.

  1. Driedubbele discriminatie

Ten eerste werd mevrouw F.L. volgens de arbeidsrechtbank gediscrimineerd tijdens het sollicitatieproces doordat enkel aan haar (en niet aan de andere kandidaten) de voormelde tijdelijke administratieve functie werd aangeboden. In de e-mails die uitgewisseld werden, werd daarbij duidelijk verwezen naar haar handicap. Bovendien werd mevrouw F.L. slechts éénmaal ontvangen voor een gesprek, terwijl de andere kandidaten twee interviews kregen.

Ten tweede kon de onderneming niet weerleggen dat de beslissing om niet aan te werven gestoeld werd op het feit dat mevrouw F.L. een auditieve beperking had.

Discriminatie op grond van handicap bij de beslissing tot aanwerving of tijdens sollicitatie zijn verboden op grond van de Discriminatiewet.

Tenslotte werd ook discriminatie op grond van gender vastgesteld. De onderneming had haar beslissing om mevrouw F.L. niet aan te werven nadien verantwoord t.a.v. UNIA, door te melden dat mevrouw op dat moment hoogzwanger was, en men liever iemand aanwierf die vroeger beschikbaar zou zijn. De weigering om een kandidate in dienst te nemen omdat zij wegens zwangerschap niet meteen inzetbaar is, is een discriminatie op grond van gender. Deze discriminatie is verboden op grond van de Genderwet.

  1. Vonnis

De arbeidsrechtbank staat cumulatie toe van:

  1. Een schadevergoeding van 6 maanden loon op grond van de Genderwet voor de beslissing tot niet aanwerving vanwege zwangerschap

  1. Een schadevergoeding van 6 maanden loon op grond van de Discriminatiewet voor de discriminatie tijdens de sollicitatie vanwege handicap (auditieve beperking)

  1. Een schadevergoeding van 6 maanden loon op grond van de Discriminatiewet voor de beslissing tot niet aanwerving vanwege handicap (auditieve beperking)

  1. Motivering van de rechtbank

Dat de arbeidsrechtbank deze cumulatie toelaat, is belangwekkend.

De arbeidsrechtbank haalt aan dat de anti-discriminatiewetgevingen een afschrikwekkend effect moeten hebben. Zij stelt dat de Genderwet en de Discriminatiewet verschillende doelen nastreven en de geleden morele schade niet identiek is. De cumulatie van de bijzondere ontslagvergoedingen weigeren, zou volgens de rechtbank zelfs een discriminatie an sich vormen. Het slachtoffer van meervoudige discriminatie zou dan ten onrechte hetzelfde behandeld worden als een slachtoffer van enkelvoudige discriminatie.

Wordt vervolgd. De werkgever heeft immers beroep aangetekend.

Webdesign by Code d'Or