15.05.2020
Nieuw: het Corona ouderschapsverlof

cdc_20YP7NENJzk_unsplash.jpg

Foto door CDC


Het KB houdende het nieuwe Corona ouderschapsverlof werd gepubliceerd in het Belgische staatsblad op 14 mei.

Dit speciale regime voor ouderschapsverlof is zoveel mogelijk gelijkgetrokken met het gewone ouderschapsverlof, maar er zijn een aantal belangrijke afwijkingen.


Speciaal regime

Het Corona ouderschapsverlof is een deeltijds ouderschapsverlof, het kent een vermindering van de arbeidsduur toe met 1/2de of 1/5de aan voltijdse werknemers. De vermindering met 1/2de kan worden opgenomen door deeltijdse werknemers met een arbeidsduur minimaal 3/4de van een voltijdse betrekking (de uitkering zal wel lager zijn omdat ze naar verhouding verminderd zal worden t.o.v. de uitkering voor een voltijdse betrekking).

Toekenningsvoorwaarden

Om op dit speciaal regime beroep te kunnen doen geldt als voorwaarde dat:

 • U (pleeg)ouder bent

 • Minstens 1 maand anciënniteit heeft bij uw huidige werkgever

 • Minstens één van de kinderen jonger is dan 12

 • Of minstens één van de kinderen gehandicapt is en jonger dan 21,

(geen leeftijdsgrens indien het kind/de volwassene opgevangen wordt bij de ouders OF intramurale/ extramurale dienstverlening ontvangt erkend door de gemeenschappen)

Bovendien gelden bepaalde formele vereisten voor een geldige aanvraag:

 • De aanvraag naar uw werkgever via aangetekende zending sturen
  OF een geschrift overhandigen dat ondertekend wordt door beide partijen

 • Uw werkgever moet schriftelijk instemmen of weigeren binnen 3 werkdagen

Voordelen

De voordelen van dit ouderschapsverlof:

 • Financieel voordeliger aangezien de uitkering 25% hoger ligt dan de normale ouderschapsverlof uitkering

 • Telt niet mee voor de maximale duurtijd van het gewone ouderschapsverlof

 • Snel: kan opgenomen worden 3 dagen na inlichting van de werkgever

 • Flexibel: kan vrij opgenomen worden (zelfs niet-aansluitend)

U bent al op ouderschapsverlof of loopbaanonderbreking

Indien u al een lopend ouderschapsverlof heeft, kan u dit :

 • Ofwel met terugwerkende kracht omzetten naar het Corona ouderschapsverlof vanaf 1 mei (indien 1/5de of 1/2de arbeidsduur vermindering)

 • Ofwel tijdelijk schorsen en voor de toekomst het Corona ouderschapsverlof opnemen (indien 1/10de of volledig ouderschapsverlof)

Ook de loopbaaonderbreking kan geschorst worden om het Corona ouderschapsverlof op te nemen.

Gelijkstelling

Voor het overige, nl. toekenning en berekening van het verlof, gelden de gewone regels van het ouderschapsverlof.

Einddatum

De regeling treedt buiten werking op 30 juni maar kan verlengd worden bij Koninklijk Besluit.

A.N.: deze update geldt voor werknemers. De regeling voor ambtenaren kan hiervan afwijken.

Webdesign by Code d'Or