16.04.2020
Corona complicaties: samenloop van tijdelijke werkloosheid vanwege overmacht, opzegtermijn en ziekte

daniel_mingook_kim_Pd_bOA_MZQs_unsplash.jpg

Foto: Daniel Mingook Kim


Ziekte en tijdelijke werkloosheid vanwege overmacht zijn schorsingsgronden van de arbeidsovereenkomst. Welk effect hebben zij op de opzegtermijn bij ontslag?

In dit artikel pogen we concrete antwoorden te geven op enkele praktische vragen over samenloop bij tijdelijke werkloosheid vanwege corona.

UPDATE 15 MEI 2020: de tijdelijke werkloosheid vanwege overmacht door het Corona virus zal in de toekomst wél de opzegtermijn schorsen. Dit betekent dat de opzegtermijn zal gepresteerd moeten worden na afloop van de tijdelijke werkloosheid vanwege overmacht. De inhoud van dit artikel zal niet meer gelden.

1. Wat met de opzegtermijn wanneer een zieke werknemer ontslagen wordt? Of wanneer de werknemer ziek wordt tijdens zijn opzegtermijn?

Ziekte is een schorsingsgrond van de arbeidsovereenkomst die ook de opzegtermijn schorst. Dat betekent dat de opzegtermijn van een ontslagen werknemer ‘op pauze’ zal gezet worden totdat het ziekteverlof afgelopen is. Pas wanneer de werknemer terugkeert van ziekte zal de opzegtermijn verder lopen.

2. Wat gebeurt er met de opzegtermijn wanneer een tijdelijk werkloze werknemer nu ontslagen wordt?

Hoewel de ‘tijdelijke werkloosheid vanwege overmacht door het corona virus’ een schorsingsgrond is van de arbeidsovereenkomst, is het geen schorsingsgrond van de opzegtermijn.

De opzegtermijn kan enkel geschorst worden in gevallen die bij wet voorzien zijn. ‘Ziekte’ is voorzien als een wettelijke schorsingsgrond van de opzegtermijn, maar ‘tijdelijke werkloosheid vanwege overmacht’ niet.

De opzegtermijn loopt dus gewoon door tijdens de tijdelijke werkloosheid vanwege overmacht.

(Let op: dit in tegenstelling tot de ‘werkloosheid vanwege economische redenen’, die wél de opzegtermijn schorst.)

3. Wat gebeurt er met de opzegtermijn wanneer een tijdelijk werkloze werknemer ziek wordt? Of wanneer een zieke werknemer ontslagen wordt en dan tijdelijk werkloos valt?

Er kan slechts één schorsingsgrond op hetzelfde moment de arbeidsovereenkomst schorsen.

Wanneer meerdere schorsingsgronden van de arbeidsovereenkomst samenlopen, moet er dus voorrang aan één schorsingsgrond gegeven worden. Om te bepalen welke schorsingsgrond voorrang heeft wordt het ‘chronologisch criterium’ toegepast. De eerste schorsingsgrond zal dus uitwerking blijven hebben.

Concreet betekent dit het volgende:

a. De ontslagen werknemer is tijdelijk werkloos en wordt ziek tijdens zijn tijdelijke werkloosheid.

De tijdelijke werkloosheid vanwege overmacht was de eerste schorsingsgrond van de arbeidsovereenkomst en zal dus uitwerking hebben. De opzegtermijn loopt in dit geval daarom gewoon verder - ook tijdens de ziekte- want hij wordt hierdoor niet geschorst.

b. De ontslagen werknemer is ziek en wordt vervolgens tijdelijke werkloos vanwege overmacht.

De ziekte was de eerste schorsingsgrond en heeft voorrang. De opzegtermijn wordt opgeschort en loopt pas verder nadat de werknemer uit ziekte is.

Aangezien de tijdelijke werkloosheid vanwege overmacht niet zorgt voor een opschorting van de opzegtermijn, zal na de ziekte de opzegtermijn gewoon verder lopen.

Zit u nog met vragen over tijdelijke werkloosheid vanwege overmacht of ontslag? Ardis Advocaten staat u graag bij.

Webdesign by Code d'Or