13.04.2020
Controle op de uitvoering van de coronamaatregelen? Ook de sociale inspectie doet aan telethuiswerk!

markus_winkler_7lhGhjCnd44_unsplash.jpg

Foto: Markus Winkler


De federale overheid heeft met zijn Ministerieel Besluit van 3 april 2020 de reeds genomen ‘coronamaatregelen’ aangepast en verlengd tot 19 april, teneinde de verdere verspreiding van het COVID-19 virus tegen te gaan.

Verschillende niet-essentiële bedrijven werden gesloten en ondernemingen die open blijven dienen de dwingende regels inzake telethuiswerk, social distancing en voldoende hygiëne na te leven. Voor ondernemingen die onderdeel uitmaken van een essentiële sector, geldt de verplichting tot telethuiswerk niet. In elk geval, geldt voor elke onderneming nog de reeds bestaande verplichting om op elk ogenblik een veilige werkplek te garanderen. COVID-19 vormt immers een arbeidsrisico op de werkvloer.

Ondernemingen die dachten dat de sociale inspectie hierop geen of weinig controle zou uitvoeren, heeft het goed mis. Ja, ook de sociale inspectie doet aan telewerk!

Nieuwe vorm van controle?

De sociale inspectie Toezicht Welzijn op het Werk kan door middel van een telefonisch onderhoud of zelfs door het versturen van een e-mail, nagaan of de coronamaatregelen binnen uw onderneming nageleefd worden.

Doorgaans heeft u vervolgens 24u de tijd om het nodige bewijsmateriaal te verzamelen en aan te tonen dat uw onderneming zich wel degelijk aan de strikte maatregelen houdt. U dient dus te bewijzen dat uw personeel in een veilige omgeving is tewerkgesteld.

Wat houdt dit in voor uw onderneming?

De FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg stelde een checklist op, waardoor de onderneming reeds een ‘zelfcontrole’ kan uitvoeren betreffende dit specifieke arbeidsrisico.

Het is ook deze checklist dat uw best kan voorleggen bij een controle door de sociale inspectie. Verder is het van belang dat u deze checklist ook reeds bespreekt met uw externe of interne preventiedienst/adviseur. Ten slotte is het ook aan te raden fotomateriaal te verzamelen van de aangepaste werkplekken.

Besluit

U heeft dus als onderneming best een dossier klaarliggen met volgende documenten:

  • - ingevulde checklist
  • - schriftelijke nota van bespreking met interne/externe preventiedienst
  • - fotomateriaal van aangepaste werkplekken

Met dergelijk dossier kan u kort op de bal spelen en de inspectiediensten de nodige informatie bezorgen om hun controle uit te voeren.

Indien u verdere vragen heeft of bijstand wenst wanneer uw onderneming wordt gecontroleerd, kan u steeds bij ons terecht. De Ardis advocaten staan tot uw dienst.

Opgelet: Laat u niet vangen door een vals bericht van "de sociale inspectie", verstuurd door een oplichter. Kijk steeds na wie de afzender is van de e-mail voor u vertrouwelijke informatie verstuurd. Twijfelt u over de echtheid van een bepaalde mail? Contacteer dan zeker de bevoegde instantie!

Webdesign by Code d'Or