12.10.2021
Als ie maar geen voetballer wordt, ze schoppen hem misschien halfdood.

joshua_hoehne_Rrcyop6jvDA_unsplash.jpg

Foto door Joshua Hoehne via Unsplash


‘Als ie maar geen voetballer wordt, ze schoppen hem misschien halfdood’.

Boudewijn de Groot zong het over het schoppen door spelers van het andere team, niet door eigen supporters. Wie verleden week naar de talkshow Extra Time keek, zag tijdens de wedstrijd KV Mechelen – Standard een woeste supporter het veld opstormen. De man ging de spelers van zijn team (Standard) uitgebreid de levieten lezen. De situatie was erg bedreigend. De man was compleet over zijn toeren en er vielen net geen klappen. Enkele stewards grepen in en konden de situatie ontmijnen. In de studio drukte de commentatoren hun verbazing uit over het gebeuren: Zij laakten het gebrek aan onmiddelijk ingrijpen van de clubverantwoordelijken van Standard.

Hebben zij gelijk?


Aansprakelijkheid van de club

Voetbalclub Standard Luik is een “werkgever”, de spelers zijn haar werknemers. Als de club niet zorgvuldig genoeg handelt om psychosociale risico’s te voorkomen, kunnen de spelers haar aansprakelijk stellen op basis van de Welzijnswet en de Arbeidsovereenkomstenwet (art.20). Deze wetten leggen verplichtingen op die beogen de werknemers te beschermen.

Wanneer de werkgever hieraan tekort schiet, is dit een fout, en dient de daardoor veroorzaakte schade te worden vergoed. Dat is ook het geval wanneer de persoon die de fout pleegde niet bij de club in dienst was, zoals bv. een supporter.

(Arbh. luik (afd. Luik) 21 september 2018, JLMB 2019, afl. 13, 597.)

Kan het gedrag van een toeschouwer als psychosociaal risico gelden?

Volgens de Welzijnswet is geweld: Elke feitelijkheid waarbij een werknemer psychisch of fysiek wordt bedreigd of aangevallen bij de uitvoering van het werk.

Het gedrag van de voormelde supporter valt dus onder de definitie van “geweld”. Het Hof van Cassatie heeft wel verduidelijkt dat er contact moet zijn tussen de dader en het slachtoffer. Of dit zo is, is een feitenkwestie waarover de rechter ten gronde oordeelt. (Cass. 17 januari 2018, AR P P.17.0403.F). Dat was tijdens de wedstrijd het geval: Op de beelden is duidelijk te zien hoe spelers van Standard een duw krijgen of gepord worden.

Verplichting werkgever: Preventie en bescherming

Op basis van een risicoanalyse moet de werkgever passende preventiemaatregelen nemen om risico’s uit te schakelen, schade te voorkomen, en schade te beperken. Dit geldt ook zo op verplaatsing, wanneer gevoetbald wordt in het stadion van een andere club.

Bij geweld gelden extra minimumverplichtingen waar de werkgever zich aan moet houden, o.a.:

  • voorlichting van spelers en leden van de hiërarchische lijn
  • materiële en organisatorische maatregelen ter voorkoming van geweld
  • specifieke maatregelen ter bescherming van spelers die in contact komen met derde partijen (bv. toeschouwers!)

De werkgever kan daarbij best afspraken maken met betrokken derde partijen. Hij moet bijgevolg informatie uitwisselen en zoveel mogelijk coördineren met de club van de tegenstander om de veiligheid van zijn eigen werknemers te verzekeren (art.7 Welzijnswet).

Extra verplichting: psychologische bijstand

De spelers die bedreigd werden moeten een passende psychologische ondersteuning krijgen na de feiten. Dit is wettelijk een verplichting o.g.v. artikel 32 quinquies Welzijnwet.

Onze aanbeveling

Na dit voorval doet voetbalclub Standard er goed aan om haar preventieplan opnieuw onder de loep te nemen en extra maatregelen te nemen om de veiligheid van haar spelers te verzekeren. Specifieke maatregelen die Standard zou kunnen nemen zijn:

  • eigen security meenemen naar uitwedstrijden, specifiek om haar spelers te beschermen
  • spelers, trainers en managers opleiden zodat zij de situatie kunnen de-escaleren

Webdesign by Code d'Or