Aanbod
Zelfstandige samenwerking

De samenwerkingsrelatie op zelfstandige basis organiseren kan voor beide partijen voordelig zijn.

De opdrachtgever is niet gebonden door de bepalingen van het arbeidsrecht, de contractuele vrijheid tussen partijen primeert immers in aanzienlijke mate. De opdrachtnemer kan zijn diensten aan meerdere partijen aanbieden en is vrij om zijn werk naar eigen inzicht te organiseren.

Deze samenwerkingsvorm is evenwel niet risicoloos. Wanneer partijen overeenkomen om op zelfstandige basis samen te werken, maar wanneer toch de voor het arbeidsrecht kenmerkende ‘gezagsrelatie’ aanwezig is, kan ‘schijnzelfstandigheid’ worden vastgesteld en zal ‘herkwalificatie’ in een arbeidsovereenkomst gebeuren.

De adequate redactie van de overeenkomst en de concrete uitwerking van de zelfstandige samenwerking in de praktijk is dan ook van het grootste belang. Ardis begeleidt de ondernemer bij het zoeken en juridisch implementeren van de meest geschikte samenwerkingsvorm. Ardis heeft in deze materie een omvangrijke expertise opgebouwd wat o.m. blijkt uit publicaties.

Webdesign by Code d'Or