Publications and Training
Publications

Publications by Gert Van Boven
0000-00-00

VAN BOVEN, G., ‘Employee screening, mogelijkheden naar Belgisch recht (Employee screening, the possibilities in accordance with Belgian law)’, T.V.R. February 2009, pp. 7-9

VAN BOVEN, G., ‘Terbeschikkingstelling van werknemers in België en het vrije verkeer van diensten. Gooit het Hof van Justitie de Belgische wetgever roet in het eten? (Employment in Belgium and the free traffic of services. Is the Court of Justice throwing a spanner in the Belgian Government’s spokes?)’, T.B.O. 2010, No. 2, pp. 40-44

VAN BOVEN, G., ‘Overeenkomst voor zelfstandige dienstverlening’, met algemene en bijzondere toelichting (Agreement for independent services, with general and specific annotations)’, in Modellen voor het Bedrijfsleven (Model Business Agreements), Kluwer, loose-leaf edition

VAN BOVEN, G., ‘Model arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur met proefbeding – Bedienden, met algemene en bijzondere toelichting (Model employment contract for an indefinite period with a probationary clause - Employees, with general and specific annotations)’, in Modellen voor het Bedrijfsleven (Model Business Agreements), Kluwer, loose-leaf edition

VAN BOVEN, G., ‘Model arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur met proefbeding – Bedienden, met algemene en bijzondere toelichting (Model employment contract for a fixed term with a probationary clause - Employees, with general and specific annotations)’, in Modellen voor het Bedrijfsleven (Model Business Agreements), Kluwer, loose-leaf edition

VAN BOVEN, G., ‘Model arbeidsovereenkomst voor een duidelijk omschreven werk met proefbeding – Bedienden, met algemene en bijzondere toelichting (Model employment contract for clearly defined tasks with a probationary clause - Employees, with general and specific annotations)’, in Modellen voor het Bedrijfsleven (Model Business Agreements), Kluwer, loose-leaf edition

VAN BOVEN, G., ‘Model arbeidsovereenkomst voor deeltijdse arbeid met proefbeding voor Bedienden, met algemene en bijzondere toelichting (Model employment contract for part-time employment with a probationary clause for Employees, with general and specific annotations)’, in Modellen voor het Bedrijfsleven (Model Business Agreements), Kluwer, loose-leaf edition

VAN BOVEN, G., ‘Model arbeidsovereenkomst voor uitvoering van tijdelijke arbeid – bedienden, met algemene en bijzondere toelichting (Model employment contract for temporary employment, with a probationary clause - employees, with general and specific annotations)’, in Modellen voor het Bedrijfsleven (Model Business Agreements), Kluwer, loose-leaf edition

VAN BOVEN, G., ‘Model arbeidsovereenkomst voor uitvoering van tijdelijke arbeid – bedienden, met algemene en bijzondere toelichting (Model employment contract for temporary employment, with a probationary clause - employees, with general and specific annotations)’, in Modellen voor het Bedrijfsleven (Model Business Agreements), Kluwer, loose-leaf edition

VAN BOVEN, G., ‘Arbeidsovereenkomsten – Scholingsbeding – Bedienden, met algemene en bijzondere toelichting (Employment contracts - Professional training clause - Employees, with general and specific annotations)’, in Modellen voor het Bedrijfsleven (Model Business Agreements), Kluwer, loose-leaf edition

Webdesign by Code d'Or